I.v.m. de aangescherpte Corona regels is er  dit jaar geen Krystkuier in Wergea voor de inwoners van Warten, Wergea en Warstiens.