Kerkelijke gegevens

Naam
Gereformeerde kerk Warten, Wergea en Warstiens

RSIN of fiscaal nummer
GEREFORMEERDE KERK WARTENA: 002670240

U kunt het nummer ook vinden op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/\"">http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ met als zoekterm GEREFORMEERDE KERK WARTENA

Contactgegevens

Kerkelijk buro
058 2551086
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling

predikant: 1
ouderlingen: 3
ouderling kerkrentmeesters: 2
kerkrentmeester: 1
diakenen: 3

statuut, zie Kerkordelijke statuten 

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid van onze koster en kerkelijk jeugdwerker 

zie arbeidsvoorwaarden

Doelstelling

De kerk anno 2015 heeft te maken met veel leegloop, en het moeilijk kunnen binden van jeugd, terwijl de mensen wel op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit. In onze drie dorpen zie je een hechte betrokken groep mensen die elkaar regelmatig ontmoeten om Zijn naam groot te maken. In verhouding tot het aantal leden zijn er nog heel veel mensen zeer betrokken.

In onze gemeente hebben we tradities en rituelen opgebouwd waar we trots op mogen zijn. De andere kant is dat er ook veel mogelijk is om buiten de kaders te denken en andere vormen van kerk- zijn te beleven. Denk aan de bijzondere diensten waar verschillende gemeenteleden aan meewerken en de All4You tienerdiensten. We proberen een gastvrije open kerk te zijn.

God is onze Schepper en toont zich aan ons in Jezus. Hij heeft zich voor ons gegeven en we proberen Zijn liefde uit te dragen naar onze naasten al is dit soms met gebreken.  

Beleidsplan

Klik hier voor de laatste versie van het beleidsplan 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording 

Zie het bijgevoegde document: Jaarrekening 2022

ANBI ontwikkelingen


Diaconale gegevens

Naam

Diaconie van de Gereformeerde kerk Wartena

RSIN of fiscaal nummer

DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK WARTENA: 824119538

U kunt het nummer ook vinden op de website van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/\"">http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/ met als zoekterm DIACONIE VAN DE GEREFORMEERDE KERK WARTENA 

Contactgegevens

Meagere Weide 1
9003 MG Warten
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling

diakenen: 3

statuut, zie actief in de kerk

Doelstelling

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
  • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
  • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Klik hier voor de laatste versie van het beleidsplan 

Financiële verantwoording 

Zie de jaarrekening 2022